• 3
  • 2
  • 4

لطفا برای مشاوره و پرسش سوال از طریق منو مشاوره رایگان اقدام کنید و از طرح سوال در بخش تماس با ما خودداری کنید.

                     

مشاوره حقوقی و وکالت در جهت كلاهبرداري – سرقت - خيانت در امانت - قتل - ضرب وجرح - رابطه نا مشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدواني - معامله معارض - انتقال و فروش مال غير - تحصيل مال نامشروع - معامله ربوي – جعل - استفاده از سند مجعول ...

مشاوره حقوقی و وکالت در جهت طلاق توافقي - طلاق به درخواست زوج - طلاق به درخواست زوجه - ابطال نكاح - فسخ نكاح - مشاوره حقوقي قبل از ازدواج - مطالبه مهريه(از طريق دادگاه يا اجراي ثبت) - مطالبه نفقه زوجه - مطالبه نفقه فرزند مشترك ...

مشاوره حقوقی و وکالت طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد، تخليه يد- رفع تصرف عدواني - رفع ممانعت از حق - رفع مزاحمت - الزام تنظيم سند رسمي- الزام به فك رهن - الزام به اخذ پايان كار - ابطال سند - ابطال قرارداد - فسخ

مشاوره حقوقی و وکالت در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي - پشتيباني اجراي قراردادهای  مستمر- طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد - قبول واجراي داوری در قراردادها ...

مشاوره حقوقی و وکالت در ثبت شركتهای تجاری - مشاوره در تدوين اساسنامه و شركتنامه - مشاوره حقوقی به مديران شركت های تجاری (به طور موردی و مستمر) - طرح ودفاع از دعاوی راجع به شركتهای تجاری از جمله – ورشكستگی – انحلال ...

78497

آقای حمید رضا کاکاوند
بیشتر بشناسیم

خانم مهشید کاروری نسب
بیشتر بشناسیم
در خبرنامه سایت عضو شوید

مشاوره حقوقی و وکالت در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي - پشتيباني اجراي قراردادهای مستمر - طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد - قبول واجراي داوری در قراردادها ...